L’empresa

 

  • Història
  • Filosofía
  • Línies d’actuació
  • Les instal·lacions

 

 
e01

Història

Ca Na Negreta és l’empresa eivissenca líder en gestió mediambiental amb més de 25 anys d’experiència en la recuperació de residus.

Actualment Ca Na Negreta ofereix una àmplia varietat de serveis i capacitacions per a la retirada, gestió i reciclatge de residus, ja siguin perillosos o no.
 
 
e01

Filosofia

El compromís amb el medi ambient és l’àmbit on Ca Na Negreta ha decidit desenvolupar i aplicar tots els seus processos.

L’objectiu: incrementar la sostenibilitat de l’activitat econòmica mitjançant la gestió òptima dels residus, tant domèstics com industrials.
 
 
e01

Línies d’actuació

Ca Na Negreta treballa en diferents línies de feina:

 

  • Gestionant la retirada de residus, ja siguin perillossos o no (p.e., recollida de pneumàtics fora d’ús als tallers mecànics)
  • Promoguent la reutilització dels productes, (p.e., venda de recanvis de vehicles fora d’ús)
  • Facilitant la retirada de residus perillossos, (p.e. programa de retirada gratuïta d’oli vegetal)
  • Valoritzant residus mitjançant la seva compra a particulars i comerços (p.e. compra de metalls como coure, plom, zinc, estany, etc)
  • Apropant l’usuari a la tasca cotidiana de reciclar (p.e. gestionant la xarxa de punts nets de l’illa d’Eivissa)
 
e01

Les instal·lacions

El complex on s’ubica Ca Na Negreta cumpleix amb les més estrictes normatives mediambientals i reuneix tots els requisits exigits per a la recepció, selecció, desmuntatge, tractament, magatzematge i transport de cada tipus de residu.

Des de la cadena de desmuntatge de vehicles i embarcacions, fins el centre logístic i planta de tractament de residus electrònics, passant per les diferents àrees de descontaminació i magatzematge.

Tot està sotmès a un rigurós control per tal d’assegurar el mínim impacte i la màxima seguretat mediambiental.