Metalls

 

  • Compra de metalls
  • Desmuntatge d’estructures

 

 
p02

Recuperació de metalls

Els metalls i la ferralla conformen un dels residus que, pel seu volum i pes, més impacte tenen a l’entorn. Ca Na Negreta, en el seu compromís amb la sostenibilitat i l’eficiència mediambiental, desenvolupa una intensa activitat de captació i gestió d’aquest tipus de residus.

 

  • Compra de metalls
Ca Na Negreta compra a pes, tant a particulars como a empreses, tot tipus de metalls valoritzables. Coure, plom, zinc, estany, alumini, ferro… multitud d’objectes d’us quotidià poden ser lliurats a Ca Na Negreta per al seu pesatge, valoració i pagament. Una forma d’ajudar a l’entorn i obtenir rendiment econòmic d’allò que ja no fem servir: paelles, coberteries, estanteries, moble d’hostaleria, aixetes, canonades, etc. Tot el metall val.

 

  • Desmuntatge d’estructures
Ca Na Negreta compta amb els equips tècnics necessaris per a realitzar desballestaments Industrials, centrats en el desmuntatge, especejament i transport d’estructures metàliques, maquinària, cablejats i tota la resta d’elements metàlics de gran volum o pes.