Retirada del tancat a Ses Variades (Sant Antoni)

A petició de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, aquesta setmana hem procedit al desmuntatge i retirada del tancat situat en la zona de Ses Variades.

Els nostres operaris han realitzat el desmuntatge d’aquesta estructura per a millorar la seguretat de les persones que passegen per aquesta zona, eliminant peces oxidades, suports de formigó i pals metàl·lics. Aquest tancat serà correctament reciclat.

Actualment la zona queda buidada d’aquests elements millorant així la perspectiva visual.

Aquesta acció no ha suposat cap cost per a l’Ajuntament ja que es troba dins d’una campanya que CA NA NEGRETA SA ha realitzat als diferents Ajuntaments i Consell Insular per a retirar cartells, elements metàl·lics i altres estructures abandonades o en mal estat amb la finalitat de buidar d’elements visuals que alterin la qualitat dels paisatges urbans i rurals de l’illa.