A CA NA NEGRETA SA ens trobem en un punt de renovació progressiva de la nostra imatge corporativa. A 2019 canviem el nostre logo...

A les oficines de CA NA NEGRETA SA i a les Deixalleries fixes i mòbils podrà trobar gratuïtament aquests embuts...