Gestió de residus

Seleccioni el títol per a ampliar informació:

RECOLLIDA GRATUITA D’OLIS VEGETALS USATS

Oferim el servei de retirada i gestió gratuïta dels olis de cuina usats de bars, restaurants i hotels de les Pitiüses. Portem des de 2009 retirant oli i més de 30 anys gestionant residus.

 

Paguem per l’oli retirat. Consulti’ns les condicions.

Oferim servei de canvi de bidó en dos formats diferents. 120L i 60L. Retirem el bidó brut i el canviem per un net.

Mides:
120L – 80cm d’alt 48 cm d’amplada
60L – 66cm d’alt 40 cm d’amplada

Encarrega’ns les teves recollides

 

A través de la nostra APP, cridant al 971 311 313 o al nostre email mediambient2@reciclanegreta.com.

 

Amb la nostra APP: Buscant Ca Na Negreta a la teva botiga d’aplicacions mòbils o escanejant aquests codis.

Programem recollides setmanals, mensuals i trimestrals sense necessitat de fer petició.

 

La normativa exigeix que els bars i restaurants reciclin l’oli usat en les seves cuines perquè ajuda a reduir la contaminació del nostre entorn. 1 litre d’oli contamina 1.000 litres d’aigua. L’eliminació d’aquests olis en les depuradores presenta moltes dificultats i un elevat consum d’energia. L’oli barrejat amb altres sòlids genera obstruccions en el clavegueram. Serveix d’aliment per a rosegadors i afavoreix la seva proliferació.

 

Ca Na Negreta, S.A., centre autoritzat per el Servei de Residus del Govern Balear amb:

NIMA: 0700000022

Centre gestor de residus perillosos: 04G01000000000040
Centre gestor de residus no perillosos: 04G01000000007057

Transportista de residus perillosos: 04T01000000006710
Transportista de residus no perillosos: 04T02000000000220

Llistat de gestors disponible a www.residus.caib.es

res-contenedor

També fem la recollida d’oli vegetal de la via pública.

RETIRADA D’AMIANT

L’ús i comercialització de l’amiant està prohibit des de desembre de 2002. Està present en un elevat nombre d’instal·lacions, uralites, canonades, cisternes, etc, amb plenes garanties per a la salut. El nostre personal està format en tots els temes referents a desmuntatge d’estructures, treballs amb amiant, prevenció de riscos laborals i amb tots els equips de protecció individual que exigeix la legislació. Per a grans desmuntatges disposem d’un remolc/caseta per a descontaminació de seguretat.

 

Els serveis prestats van des de la recepció de residus en planta fins al projecte de desmuntatge d’estructures de grans superfícies complint estrictament amb la normativa.

Recepció de material a planta*.

 

Aquest haurà de ser lliurat en saques especials d’amiant o bé completament plastificat amb film de galga 400 i paletitzades.

Recollida i retirada.

 

Amb els nostres mitjans, del material a la ubicació indicada per el client.​

Desmuntatge d’estructures.

 

Elaboració del pla de desamiantat presentat a la Conselleria de Salut, desmuntatge de les estructures amb els mitjans homologats, transport i eliminació complint normativa.

Tipus de fibrociment

Plaques

Canonades

Dipòsits

Disposem per a la venda de saques homologades d’amiant en dos formats:

BigBag 1m3: 90x90x90 cm. (trossos solts o dipòsits d’aigua).

Bigbag plaques: 320x120x30 cm. (15 plaques aprox.).

Deixi’s assessorar pels especialistes de Ca Na Negreta.

 

* Segons la normativa vigent, un particular pot fer el desmuntatge esporàdic de fibrociment sense necessitat d’un pla de treball fins a un màxim de 50m2 (recomanem evitar el trencament de l’amiant, l’ús d’un mico complet i guants d’un sol ús, ús de màscara de partícules amb filtre P3). Per a més superfícies, ha de contractar una empresa autoritzada i registrada en el RERA i realitzar un pla de treball autoritzat pel departament de Salut laboral del Govern Balear.

 

Ca Na Negreta és una empresa registrada en el RERA amb número 07/00036.

RECUPERACIÓ DE METALLS

Els metalls i la ferralla conformen un dels residus que, pel seu volum i pes, més impacte tenen en l’entorn. Ca Na Negreta, en el seu compromís amb la sostenibilitat i l’eficiència mediambiental, desenvolupa una intensa activitat de captació i gestió d’aquest tipus de residus.

Comprem a granel, tant a particulars com a empreses, tot tipus de metalls valoritzables. Coure, plom, zinc, estany, alumini, ferro… multitud d’objectes d’ús quotidià poden ser lliurats a Ca Na Negreta per al seu pesatge, valoració i pagament. Una manera d’ajudar a l’entorn i obtenir rendiment econòmic d’allò que ja no utilitzem: paelles, coberteries, prestatgeries, moble hostaleria, aixeteries, canonades, etc. Tot el metall val.

 

Desmuntatge d’estructures.

 

Comptem amb els equips tècnics necessaris per a desballestaments industrials, centrats en el desmuntatge, especejament i transport d’estructures metàl·liques, maquinària, cablejats i altres elements metàl·lics de gran volum o pes. Consulti’ns.

DESTRUCCIÓ DE DOCUMENTS

Ca Na Negreta posa a la disposició dels nostres clients el servei de destrucció segura de material confidencial segons la norma UNE 15713:2010.
Els serveis prestats poden ser de dos tipus en funció de les necessitats del client:

Servei de destrucció puntual.

 

Destrucció de material confidencial que el client tingui emmagatzemat en brut en les seves instal·lacions.

Servei de destrucció periòdica.

 

Servei periòdic mitjançant el subministrament i reposició de contenidors tancats en les instal·lacions del client.

El client també pot portar els documents directament a la planta de destrucció (prèvia cita).

Tipus de documents admesos: Paper, suports magnètics (p. ex. Disquets), suports òptics (CD), suports electrònics (USB).

Transport del material confidencial

 

El transport del material confidencial es realitzarà únicament en les furgonetes de caixa tancada propietat de l’empresa. Aquests vehicles tenen les següents característiques:

 • GEO localitzador GPS instal·lat.
 • Portes amb pany.
 • Sistema de comunicació via radio o telèfon per a comunicar-se amb la central.
 • Sistema d’alarma.
 • Els vehicles viatgen tancats i assegurats durant els desplaçaments.
 • Els vehicles queden tancats i immobilitzats quan no hi ha cap operari.

 

El transport sempre es realitzarà des del domicili del client al centre de destrucció, sense realitzar parades intermèdies. Tot el material confidencial retirat es destruirà en dies laborables dins de les 24h. següents a la seva recollida. Finalitzada la destrucció del material s’emetrà al client un Certificat de destrucció.

Tipus de contenidor que oferim:

documentos

Contenidor 120L (80x41x41cm)
Contenidor 240L (96x43x57cm)

No perdi temps destruint documentació en la seva empresa. Nosaltres ens encarreguem.

PNEUMÀTICS FORA D’ÚS

Ca Na Negreta és el centre designat per a la gestió dels pneumàtics al final de la seva vida útil. L’opció més còmoda i àgil per a aquells tallers que desitgen solucionar l’eliminació d’aquest producte conforme a la llei.

Si necessita recuperar les seves claus accedeixi a aquest enllaç.

 

Si no recorda el seu usuari, pot consultar-lo en el seu albarà SIGNUS on apareixen les seves dades fiscals (començarà per G07 seguit de cinc números més).

DESBALLESTAMENTS INDUSTRIALS

Comptem amb els equips tècnics necessaris per a desballestaments industrials, centrats en el desmuntatge, especejament i transport d’estructures metàl·liques, maquinària, cablejats i altres elements metàl·lics de gran volum o pes. Consulti’ns.

RETIRADA I DESMUNTATGE D'EMBARCACIONS

A les illes és habitual haver de fer front a la retirada d’una embarcació que ha arribat al final de la seva vida útil. En Ca Na Negreta ens ocupem de tot el procés: des del desballestament fins al seu transport per al posterior especejament i processament en les instal·lacions centrals.

 

Comptem amb una àmplia gamma de vehicles de transport pesat capaços d’afrontar qualsevol repte amb plenes garanties. Retirem i desballestem de tot tipus d’embarcacions (llaüt, llanxa, semi rígides, fibra, ferro…).

No tramitem la baixa de l’embarcació però si emetem un certificat de desballestament perquè el puguin tramitar en capitania.

Demani pressupost:

GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS

Ca Na Negreta gestiona un ampli ventall de residus de caràcter no perillós, tant d’origen domèstic com d’origen industrial (Tallers, hostaleria, restauració, particulars…)

 

 • ​Paper i cartó
 • Plàstics
 • Envasos de vidre
 • Enderrocs
 • Restes de poda
 • Petit i gran electrodomèstic
 • Material informàtic, elèctric i electrònic
 • Vidre pla
 • Pneumàtics
 • Mobles
 • Palets
 • Etc.
RESIDUS PERILLOSOS

Bateries, fluorescents i bombetes de baix consum, pintures i dissolvents, pesticides, piles, olis minerals i vegetals, tòners, productes fitosanitaris i un llarg etcètera són recollits i adequadament tractats en les instal·lacions de Ca Na Negreta. La gestió adequada dels residus tòxics sintetitzen a la perfecció el compromís de Ca Na Negreta amb la protecció de l’entorn. L’empresa ha implementat programes específics per a la recollida i correcte processament de tots els residus considerats com a tòxics o perillosos.

 

Realitzem la retirada i gestió de tot tipus de residus perillosos i per a tots els sectors de l’illa:

 

Hostaleria/Restauració

 

Instal·lem punts nets en els establiments per a centralitzar l’emmagatzematge dels residus degudament identificats, oferint formació als empleats de com separar aquests residus. Una manera de reciclar de manera senzilla residus perillosos que li donarà punts per a les certificacions ambientals o davant els tur operadors.​

Tallers/Nàutiques

 

En aquests centres es generen gran varietat de residus perillosos. Assessorem els nostres clients de com gestionar-los, instal·lant punts nets degudament identificat i coordinant recollides per a donar tot tipus de facilitats.

Centres sanitaris

 

Fem retirada, transport i gestió de residus sanitaris dels grups I, II i II. Disposem de totes les autoritzacions, personal degudament format i vehicles homologats per a aquest transport. Clíniques, hospitals, centres veterinaris, centres de tatuatge, restes animals, SANDACH, etc. Consulti als nostres tècnics.

 

Construcció

 

Retirada d’enderrocs, fibrociment, desmuntatge de grans estructures metàl·liques, etc. Residus procedents d’obres consultar prèviament.​

RAEE (Aparells elèctrics, informàtics i electrònics)

 

Ca Na Negreta és l’única empresa autoritzada de les Pitiüses per a la gestió de tota mena d’aparells elèctrics i electrònics. ECOLEC, ECOTIC, ECOFIMATICA, TRAGAMOVIL són alguns dels sistemes integrals amb els quals Ca Na Negreta treballa per a garantir una retirada segura d’aquests productes i l’adequat aprofitament dels seus components.

 

Emergències ambientals

 

Actuem davant:

 

 • Abocaments contaminants en aigües.
 • Descontaminació de terres.
 • Des gasificació i inertització de dipòsits.

Per a altres intervencions, contactar amb nosaltres.

reciclaje
Serveis ambientals

A CA NA NEGRETA SA disposem d’un departament de medi ambient per a poder assessorar els nostres clients sobre temes ambientals i realitzar les corresponents gestions.

 

Número NIMA

 

-Què és el NIMA?
El NIMA (Número d’Identificació Medi Ambiental) és el codi que identifica inequívocament tots i cadascun dels centres registrats com a productors* i/o gestors de residus.

 

El NIMA és un codi a nivell estatal, per la qual cosa tots els centres productors, transportistes o gestors de residus, independentment de la seva localització tenen un NIMA associat que haurà de ser conegut per les administracions públiques i entitats privades amb les quals participi aquest centre permetent així l’intercanvi electrònic de dades entre tots els actors participants.

 

Els NIMAs han de ser obligatòriament referenciats en els documents de control de residus perillosos cada vegada que es trasllada un residu perillós des d’un centre productor a una instal·lació de gestió.

 

De la mateixa manera que un NIF va associat a una empresa, el NIMA va associat a un centre, entenent com a centre una o diverses instal·lacions subjectes a les diferents autoritzacions, situades en el mateix emplaçament i el titular del qual sigui la mateixa persona física o jurídica.

 

*Es defineix com a Productor de residus “qualsevol persona física o jurídica que tingui una activitat que produeixi residus (productor inicial de residus) o qualsevol persona que efectuï operacions de tractament previ, de mescla o d’un altre tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició d’aquests residus.” (Article 3.i) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol de 2011, de residus i sòls contaminats)

 

-Qui assigna els NIMAs?
La Comunitat Autònoma on es troba el centre, serà l’encarregada de donar d’alta les dades d’aquest, i d’assignar el seu codi NIMA.
De la mateixa manera que l’alta, de l’actualització del registre i la baixa del mateix s’encarregarà la Comunitat Autònoma propietària del registre, que com ja s’ha dit, serà aquella on es troba situat el centre.

 

A Balears, els NIMA són assignats per la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern Balear

 

Llistat productors de Balears (enllaç extern a la web del Govern Balear)

 

-Com es codifiquen els centres?

El codi NIMA està format per un codi numèric de deu dígits, fent referència els dos primers al codi INE (Institut Nacional d’Estadística) de Província on es troba situat el centre i els vuit dígits restants es gestionaran per cada CCAA com un comptador.

 

·INSCRIPCIÓ DE PRODUCTOR

(Art. 41 de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears)

En aplicació de la disposició transitòria segona de la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats de les Illes Balears el tràmit de comunicació de producció de residus per a la inscripció en el registre, només es podrà realitzar telemàticament.

 

·ALTA COM A PRODUCTOR DE RESIDUS. La formalització de la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat s’ha de fer a través d’aquest enllaç (enllaç extern a la web del Govern Balear)

 

Es considera alta nova si els canvis afecten a:

– Ubicació del lloc on es genera el residu
– Per inici de generació de residus perillosos. (Noves inscripcions o inscripcions existents que no tenen perillosos)
– Per començar a produir 10.000 kg/any de residus perillosos,
– Per passar a produir més de 1.000 tones/any de no perillosos
– Per canvi de CIF del titular

 

TRÀMIT NIMA PER A CLIENTS DE CA NA NEGRATA SA: Oferim als nostres clients l’assessorament en la tramitació sense cost del codi NIMA (el client només haurà d’abonar la taxa del Govern Balear. Aprox. 50,80€)

 

Per a tramitar-ho, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres en aquest enllaç. Per a poder realitzar el tràmit, el sol·licitant haurà de disposar dels següents requisits:

Certificat digital correctament instal·lat (pot sol·licitar-ho en Hisenda o la seva gestoria) i sistema operatiu actualitzat instal·lats en el seu ordinador.

NIF del titular o CIF empresa en un PDF. Si és empresa, s’haurà d’aportar CIF, NIF de l’administrador i escriptures, tots aquests en format PDF i arxius separats.

-Aplicació Autofirma instal·lada en el seu ordinador.

Targeta de dèbit/crèdit o accés a banca online per al pagament de la taxa del Govern Balear.

Contracte de residus (se l’emportarà el comercial. Haurà de signar-ho i escanejar-ho en un únic document PDF de no més de 5Mb). Per a això és necessari que tingui escaner o bé signar-ho prèviament i portaríem el document escanejat en una segona visita.

residuos@reciclanegreta.com

 

·MODIFICACIONS O BAIXES DE PRODUCTORS DE RESIDUS. Les modificacions o baixes de les comunicacions prèvies ja presentades, s’ha de fer a través del següent formulari (enllaç extern a la web del Govern Balear).

 

Una vegada estiguin donats d’alta com a productors, s’estarà inscrits en el Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears i apareixeran en el Llistat de Productors que es publica periòdicament en la web del Govern Balear.

 

Avís: Les comunicacions correctes no es contestaran per carta, apareixeran en el llistat directament.

 

·EXEMPCIÓ DE PRESENTAR COMUNICACIÓ PRÈVIA

Queden exempts de presentar la comunicació prèvia de productor els productors de residus no perillosos que generin menys de 1.000 tones a a l’any i les persones o entitats que hagin obtingut l’autorització com a gestors per a instal·lacions de tractament de residus i que a conseqüència de la la seva activitat també produeixin residus. No obstant això, l’anterior, mantenen la consideració de productors de residus als altres efectes regulats en la llei de residus o en qualsevol altra norma que els afecti.

 

Si té qualsevol dubte pot posar-se en contacte amb els nostres tècnics de medi ambient.

Tipus de contenidors