Preguntes i respostes sobre la gestió de l’oli vegetal usat en l’hostaleria

 Enllaç al article del Diario de Ibiza (12/08/2020)

 

L’hosteleria exerceix un paper fonamental a l’hora de col·laborar en la protecció del medi ambient. Per exemple, gestionant correctament la retirada de l’oli vegetal usat en les seves cuines. Una sola gota d’oli en l’aigua pot generar enormes problemes en la xarxa de clavegueram i en les depuradores. Per a complir amb la normativa i protegir l’entorn, les empreses d’Eivissa i Formentera poden comptar amb el know-how i l’experiència d’una empresa líder com Ca Na Negreta S. a., amb 40 anys de trajectòria en el camp de la gestió i el tractament dels residus.

Ca Na Negreta S.A. va començar com un centre de compra i venda de ferralla i de metalls, però després de 40 anys, s’ha afermat com una empresa de referència en la gestió de tot tipus de residus…
Així és, en els últims anys s’ha produït un augment del negoci concorde a la demanda d’aquests serveis tant a Eivissa com a Formentera, principalment amb la gestió de residus industrials, el servei de grues, les deixalleries i sobretot en la recollida i gestió de l’oli de cuina usat.

Fa quants anys que es realitza la retirada d’oli usat de cuina a les Pitiüses?
Portem des de 2009 realitzant la retirada d’oli usat en els establiments d’hostaleria i de restauració. A més fem la recollida en els contenidors públics de color taronja que hi ha al carrer per a l’oli dels domicilis, que són competència dels Ajuntaments i del Consell d’Eivissa. Estem autoritzats pel Govern Balear amb NIMA 0700000022 i número de gestor de residus perillosos 04G01000000000040 i no perillosos 04G04000000007057. També disposem de la certificació ISCC de sostenibilitat energètica amb número PL214-39570220.

Amb quins mitjans compten per a atendre els seus clients?
La nostra empresa està composta per una plantilla de 94 professionals i de 45 vehicles. Per al servei de recollida d’oli de cuina usat disposem exclusivament de 2 comercials i 5 xoferes (3 a Eivissa i 2 a Formentera) a més comptem amb el suport del personal del magatzem, l’oficina i els tècnics de medi ambient. Així mateix, disposem de 2 plataformes amb cubes de 25.000 litres pròpies per a transportar l’oli a la planta de tractament.

Quins requisits necessita un establiment perquè li retirin l’oli usat?
És molt senzill. El client pot donar-se d’alta en l’àrea client de la web: www.reciclanegreta.com sense cap cost. El nostre comercial contactarà amb ell per a enviar-li els bidons necessaris i li lliurarà un contracte de tractament de residus, previ a la recollida segons marca la legislació vigent.
Una vegada donat d’alta, se li facilitarà un codi d’usuari per a poder accedir a la nostra APP mòbil i a la web gratuïta on podrà sol·licitar la retirades d’oli, així com consultar i descarregar tota la documentació ambiental les 24 hores i sense cost.

Quines obligacions té un establiment que generi olis vegetals usats?
L’establiment ha de disposar d’un contracte de tractament de residus amb un gestor autoritzat d’acord amb el Reial decret 553/2020 de trasllat de residus que modifica l’anterior Reial decret 180/2015, així com un arxiu cronològic amb l’històric de les seves recollides. Nosaltres proporcionem al client aquest contracte, així com l’arxiu cronològic, que queda disponible en tant en l’aplicació de mòbil com en la pàgina web que tenim per als clients.

Aquest contracte requereix d’alguna mena de permanència?
No, en Ca Na Negreta no obliguem a cap permanència ni a exclusivitat, únicament dóna compliment a la normativa de residus. El sistema de contracte ha de ser flexible, si el client està content continuarà amb el servei i si no, ha de poder triar lliurement. Un exemple serien les plataformes tipus Netflix, en les quals pots donar-te d’alta i baixa quan vulguis sense haver de donar explicacions.

Com es realitza la retirada del residu?
Volem facilitar el treball el màxim possible i agilitar les recollides. Quan els nostres operaris faran la retirada del contenidor amb oli usat, deixem un altre buit i completament net, d’aquesta manera no deixem restes d’oli, amb el que es facilita la higiene i la rapidesa en el servei. Pensem que les cuines han de ser llocs nets i higiènics i que en el cas d’una inspecció es compleixi amb tota la normativa.

Llavors, un cuiner pot sol·licitar la retirada d’oli per l’APP mòbil quan tanca cuina, a qualsevol hora?
Així és, durant les 24 hores quedant registrada la sol·licitud. Estem fent el canvi de bidó als nostres clients en un o dos dies hàbils.

Enguany han notat un descens en les recollides a causa de la pandèmia?
És cert que molts hotels i restaurants no han obert, per la qual cosa hi ha menys producció, però a penes ho hem notat atès que hem augmentat el nombre de nous clients que ens han sol·licitat enguany la retirada d’oli usat. Malgrat la crisi mundial, continuem pagant als nostres clients per l’oli que els retirem. Sense exclusivitat, sense permanència i a un preu fixat per any.
En Ca Na Negreta donem un servei gratuït als nostres clients per a la retirada de l’oli de cuina usat, ocupant-nos de totes les gestions i tràmits, complint amb tota la normativa ambiental, protegint el medi ambient i a més, paguem als nostres clients.

 

 Enllaç al article del Diario de Ibiza (12/08/2020)