On tirar els guants i mascaretes?

En el contexte sanitari en el qual ens trobem, existeixen molts dubtes referents a on hem de dipositar les mascaretes, guants i altres elements de protecció que utilitzem en el dia a dia durant aquesta situació excepcional.

En aquesta nova situació, ens hem d’adaptar a gran quantitat de canvis de costums a conseqüència del Coronavirus, i una d’elles és la de l’ús diari de diferents elements de protecció i productes d’un sol ús. Aquests productes generen gran quantitat de residus que per a gran part de la població és desconegut el contenidor al qual cal tirar-lo.

Aquests residus (guants, mascaretes, micos, cobreix sabates, pantalles facials…) sempre que es generin en una instal·lació sanitària (definida en l’article 3.2 del Decret Balear de residus sanitaris) o llocs que han tingut contacte confirmat amb alguna persona contagiada amb el COVID19 (en qualsevol àmbit, inclòs el domicili) els tractarem com a residus sanitaris de grup III (infecciosos).

Per a això caldrà dipositar aquests residus acuradament en un envàs que compleix uns requisits d’homologació i identificació especial que posteriorment CA NA NEGRETA SA retirarem i gestionarem complint amb l’estricta normativa de residus sanitaris.

Disposem de vehicles refrigerats, una cambra frigorífica, personal format, equips de protecció especials per a complir amb tots els requisits de transport, emmagatzematge i gestió d’aquests residus.

 

 

Realitzem la retirada de residus sanitaris en els centres del IB-Salut d’Eivissa i Formentera així com de clíniques privades, centres veterinaris, estudis de tatuatge, etc.

Saber més

Noticia Diari de Ibiza

 

 

Recomanacions destinades al maneig domiciliari dels residus en llars amb positius o en quarantena per COVID-19

Els residus procedents de domicilis, hospitals, ambulàncies, centres de salut, laboratoris, i establiments similars en contacte amb COVID-19, es gestionaran conforme al que s’assenyala en les següents instruccions:

En domicilis amb positiu o en quarantena per COVID-19, les bosses de fracció rebuig generades, adequadament tancades seguint les recomanacions descrites a continuació, es dipositaran exclusivament en el contenidor de fracció rebuig/resta o en qualsevol altre sistema de recollida de fracció resto establert en l’entitat local.

Queda prohibit dipositar tals bosses en els contenidors de recollida separada (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o el seu abandó en l’entorn o en la via pública.

El maneig domiciliari dels residus en llars amb positius o en quarantena per COVID-19, es recomana realitzar-lo conforme al següent:

Els residus del pacient, inclòs el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, màscares), s’han d’eliminar en una bossa de plàstic (bossa 1) en una galleda d’escombraries disposat a l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense realitzar cap separació per al reciclatge.

La bossa de plàstic (bossa 1) ha de tancar-se adequadament i introduir-se en una segona bossa d’escombraries (bossa 2), al costat de la sortida de l’habitació, on a més es dipositaran els guants i màscara utilitzats pel cuidador, i es tancarà adequadament abans de sortir de l’habitació.

La bossa 2, amb els residus anteriors, es dipositarà amb la resta dels residus domèstics en la bossa d’escombraries (bossa 3) corresponent a la galleda de fracció resto.

Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, almenys 40-60 segons.

La bossa 3 tancada adequadament es dipositarà exclusivament en el contenidor de fracció rebutjo (contenidor gris), recomanant-se l’ús de bosses de colors diferenciats (per exemple vermell) per a poder diferenciar-ho en cas de necessitat d’identificar la bossa.

 

Recomanacions destinades al maneig domiciliari dels residus en llars sense positius o en quarantena per COVID-19

La gestió dels residus procedents de llars sense positiu o en quarantena per COVID-19, continuarà realitzant-se de la manera habitual conforme a la normativa ordinària de gestió de residus, tenint en compte les següents recomanacions:

El maneig domiciliari dels residus en llars sense positius o sense quarantena, es recomana realitzar-lo de la següent manera:

La separació dels residus es realitzarà com es fa habitualment, tractant de maximitzar aquesta separació a fi de reduir la fracció resto generada. Les fraccions separades només es dipositaran en els contenidors corresponents.

Els guants de làtex o nitril emprats per a altres usos no han de dipositar-se en el contenidor d’envasos lleugers (groc), sinó en el de resta, així com màscares, cobreix sabates, pantalles facials, etc.

 

Font: Ordre SND/271/2020 del 19 de març